ตารางแสดงการตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP

ผู้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) OUTGOING MAIL (SMTP)
A-Net mail.a-net.net.th
  smtp.a-net.net.th
Asia Access bkk1.asiaaccess.net.th
  smtp.asiaaccess.net.th
Asia Infonet classic.asianet.co.th
ClickTA mail.clickta.com
CS Internet mail.cscoms.com
Data Line Thai mail.linethai.co.th
FarEast Internet mail.fareast.net.th
Idea Net mail.idn.co.th
Infonews smtp.infonews.co.th
Internet Thailand mozart.inet.co.th
  access.inet.co.th
Ji-Net net1.ji-net.com
  smtp.ji-net.com
KSC ksc.th.com
  mail.ksc.net.th
Loxinfo smtp.loxinfo.co.th
RoyNet mbox.roynet.co.th
Samart smtp.samart.co.th
Siam-It Online mail.siamit.co.th
TOT smtp.totonline.net
World Net mail.wnet.net.th

SMTP Server = Local Mail Server ให้ตั้งค่าเป็น Mail Server ของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่